Cetwin Service Logo Cetwin Service

Miljöpolicy

Cetwin Service miljöarbete är en del av företagets vision. Vi strävar ständigt efter att använda mer miljövänliga material och energieffektiva lösningar.

Cetwin Service AB arbetar för en hållbar utveckling.

Cetwin Service tillhandahåller produkter och tjänster som effektiviserar våra kunders verksamheter, processer och flöden inom flera områden.

Vår miljöpolicy utgör grunden för vårt miljöarbete. I den definieras vårt miljöarbete samt ansvarig inom organisationen. Vi förbättrar ständigt våra arbetsmetoder för ge en så liten miljöpåverkan som möjligt.

Vi bedriver ett aktivt miljöarbete i samverkan med kunder, leverantörer och anställda för att uppfylla och i vissa fall överträffa ställda krav. Vi ska som lägst följa och tillämpa de lagkrav avseende miljöaspekter som gäller de fåtal delar av verksamheten där eventuell förorening kan förekomma.

Våra medarbetare ser det praktiska miljöarbetet som en självklar del i vardagen.


Cetwin Service har identifierat följande nyckelområden i vår verksamhet som de viktigaste ur miljösynpunkt:

 • Återvinning

  I vår serviceverksamhet har vi systematiserad återvinning av kontorsmaterial, utslitna delar och skrotad utrustning. Papper, olika metaller, plast och elektronik - allt återvinns. Målet är att allt som går att återvinna skall återvinnas.

 • Energi

  Vi strävar ständigt efter att minska vår energiförbrukning - exempelvis genom att utrustning som inte används stängs av, lampor släcks nattetid samt när de inte behövs.

 • Kemikalier

  I de få fall kemikalier används ska de vara det bästa valet för verksamheten med minsta möjliga miljöpåverkan.

 • Inköp

  Vid inköp av produkter skall miljö vara ett av urvalskriterierna. Gällande förbrukningsmaterial skall dessa varor vara miljömärkta.

 • Resor

  Vid resor i tjänst övervägs alltid olika färdmedel och resvägar för att ge en sådan liten miljöpåverkan som möjligt.


Cetwin Service AB

Tel: 08 - 626 85 60

Org.Nr: 556117-4276

Besöksadress:

Kanalvägen 1A
194 61, Upplands Väsby
KARTA

Postadress:

Box 933
194 29, Upplands Väsby

Leveranssadress:

Godsgränd 1A
194 61, Upplands VäsbyVi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.

Copyright ©2013 Cetwin Service AB - Disclaimer & webbplats-policy